top of page

© Shogakukan Inc.

Shogakukan : Kikuchi Akiko mook mash vol.3 TVCM

director and animator : Kohei Yoshino

year : 2013
music : cer(KAKUBARYTHM) 
client : Shogakukan Inc.

>> movie

bottom of page