top of page

© SUSPENDERS 2017・2015

FLOAT (trailer)

 

director / CG animator : Kohei Yoshino

CGartist : Satoru Kaneko
music : Haruna Karasuda
image boad : Yoshitoshi Shinomiya
year : 2015

>> movie

bottom of page